Message Us

Bảo hiểm  nhà được cung cấp để bảo vệ rủi ro cho ngôi nhà mà bạn đang là chủ sở hữu hoặc có trách nhiệm với ngôi nhà đang sử dụng. Do đó xin lưu ý chủ hợp đồng bảo hiểm nhà chỉ thuộc 2 trường hợp sau:

1. Đối với chủ nhà, bảo hiểm bảo vệ cấu trúc căn nhà cũng như tài sản cá nhân của bạn

2. Ngược lại, bảo hiểm cho người thuê nhà chỉ bảo vệ tài sản cá nhân của bạn. Không phải bảo hiểm chủ nhà gồm bạn, hoặc đồ đạc thuộc về bạn. Bảo hiểm của chủ nhà chỉ bảo vệ nhà hoặc tòa nhà.

 Tất cả đối tượng- (chủ nhà và thuê nhà) cần được bảo vệ về tai nạn và trách nhiệm mà gây ra thiệt hại cho người khác hoặc tài sản của họ.

 

Phần 1: Thiệt hại vật chất*

Vui lòng điền số tiền được bảo hiểm

Số…
Tài sản cố định*
Giá trị xây dựng nhà
Chi phí
nâng cấp
Tài sản quý
Tài sản di động
(bảo hiểm tại VN)
Tài sản di động
(bảo hiểm toàn cầu)
Xóa

Phần 2: Trách nhiệm cá nhân và gia đình

Phần 3: Tai nạn của cá nhân và gia đình

  •   Người

Lợi ích

Phương án 1

Phương án 2

Phương án 3

A- Chết và Thương tật sau tai nạn

VND 50,000,000

VND 100,000,000

VND 200,000,000

B- Chi phí y tế sau tai nạn

VND 5,000,000

VND 10,000,000

VND 20,000,000