Message Us
Bảo hiểm công tác nước ngoài luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi chuyến công tác của bạn. Với thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, sản phẩm của chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự an tâm tuyệt đối với những hỗ trợ về chi phí y tếvà các thiệt hại khác phát sinh như trễ chuyến bay, trễ hành lý..
 
Ngoài ra, những chuyến đi du dịch sang Châu Âu yêu cầu cần có bảo hiểm để làm VISA.

Phần 1: Thông tin chuyến đi 

Vui lòng cho chúng tôi biết những thông tin bên dưới

  • days

Phần 2: Quyền lợi 

Tóm tắt quyền lợi
Hạng Cao Cấp
Hạng Phổ Thông
Hạng Cơ Bản
1- Tai nạn cá nhân VND 3.150.000.000 VND 2.100.000.000 VND 1.050.000.000
2- Chi phí y tế VND 2.100.000.000 VND 1.575.000.000 VND 1.050.000.000

3- Di chuyển y tế khẩn cấp/

Đưa thi hài về Việt Nam

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

4- Chuyến đi bị trì hoãn VND 21.000.000 VND 15.750.000 VND 10.500.000
5- Hành lý và vật dụng cá nhân VND 52.500.000 VND 31.500.000 VND 21.000.000
6- Trách nhiệm cá nhân VND 2.100.000.000 VND 1.575.000.000 VND 1.050.000.000
7- Dịch vụ trợ giúp Dịch vụ trợ giúp 24/7

Bảng báo giá được đính kèm với Điều khoản và điều kiện

Phần 3: Lựa chọn quyền lợi 

Người thứ …
Ngày sinh*
Hạng mức lựa chọn*
Nước khởi hành
Xóa