Message Us

Không có gì là quan trọng hơn gia đình và người thân của bạn!

Athena Global Consulting mong muốn cống hiến kinh nghiệm bảo hiểm để góp phần mang lại sư yên tâm cho cuộc sống của bạn. Bạn sẽ tìm thấy trên trang mạng của chúng tôi các chương trình bảo hiểm toàn diện với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt (hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc một năm).

 • Car insurance:
  Bảo hiểm xe ô tô:

  chi trả cho thiệt hại vật chất xe, hỗ trợ tài xế và người ngồi trên xe trong trường hợp có tai nạn phát sinh. Lưu ý trách nhiệm đối với bên thứ ba là bắt buộc ở Việt Nam!

 • Mortobike insurance:
  Bảo hiểm xe máy:

  chi trả cho thiệt hại vật chất xe, hỗ trợ tài xế và người ngồi trên xe trong trường hợp có tai nạn phát sinh. Lưu ý trách nhiệm đối với bên thứ ba là bắt buộc ở Việt Nam!

 • Bảo hiểm sức khỏe:
  Bảo hiểm sức khỏe:

  bảo hiểm đối với thiệt hại do bệnh tật hoặc thương tích, chi trả cho chi phí thuốc, thăm khám bác sĩ hoặc phòng cấp cứu, viện phí và chi phí y tế khác. Hãy khám phá những chương trình độc đáo và tuyệt vời của chúng tôi!

 • Bảo hiểm nhà:
  Bảo hiểm nhà:

  bảo hiểm cho thiệt hại xảy ra đối với căn nhà, tài sản, tai nạn cho cá nhân và gia đình, trách nhiệm của chủ nhà đối với các thiệt hại của bên thứ ba. Hãy bảo vệ nhà của bạn trước những rủi ro từ thiên tai, trộm cắp, hỏa hoạn!

 • Bảo hiểm du lịch:
  Bảo hiểm du lịch:

  sản phẩm bảo hiểm được thiết kế để trang trải các chi phí và giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự kiện bất ngờ trong quá trình du lịch trong nước và quốc tế. Bảo hiểm du lịch thường bao gồm bảo hiểm trong hai loại chính: chi phí y tế và bất tiện trong chuyến đi. Bảo hiểm du lịch sẽ góp phần mang lại những chuyến đi đẹp và an toàn cho bạn!

Hãy đến với trang mạng bảo hiểm của chúng tôi để có đầy đủ thông tin và được tư vấn tốt nhất.