Message Us

Chương trình bảo hiểm trọn gói sẽ đảm bảo an toàn cho các giao dịch và hoạt động kinh doanh của công ty cũng như cho nhân viên của bạn. Bởi các rủi ro của bạn đã được bảo vệ bằng dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

Bên cạnh các phần bảo hiểm bắt buộc, bạn có thể lựa chọn toàn bộ chương trình hoặc lựa chọn những phần phù hợp nhất với hoạt động của công ty. Đây là gói bảo hiểm được thiết kế linh hoạt để đáp ứng tốt nhât nhu cầu của bạn.

Phạm vi bảo hiểm 

Phần 1: Thiệt hại vật chất

Số…
Thiết bị văn phòng*
Giá trị xây dựng văn phòng
Chi phí nâng
cấp văn phòng
Tài sản di động
(bảo hiểm trong lãnh thổ VN)
Tài sản di động
(bảo hiểm toàn cầu)
Tài sản khác
Chi phí thuê văn phòng
Xóa

Phần 2: Bảo hiểm tiền

VND

Phần 3: Trách nhiệm chung (bao gồm cả trách nhiệm của người đi thuê)

Phần 4: Bảo hiểm lòng trung thành

Mỗi vụ